”E-cigaretter har visats förbättra chansen att vara rökfri en månad efter rökstoppet, jämfört med placebo. Men det finns inga sådana bevis för att e-cigaretter är effektiva som rökavvänjningsmedel under en längre period”, säger Riyad al-Lehebi, University of Toronto, som ledde studien.

”Innan sådana bevis eventuellt kommer, finns det en rad andra rökavvänjningsmedel med bättre dokumentation av effektivitet och säkerhet, att använda.”

Forskarna gick igenom 297 tidigare studier om e-cigaretter. Bara fyra hade ett upplägg som tillät slutsatser om effekten på rökstopp. Dessa studier följde rökare och undersökte nyttan av e-cigaretter jämfört med placebo eller ingen behandling.

Resultaten visade att deltagare som använde aktiva e-cigaretter rökte vanliga cigaretter i mindre omfattning efter en månad. Men effekten avtog och efter tre månader och sex månader fanns det inte längre någon skillnad.

Forskarna undersökte också säkerhetsaspekter kring e-cigaretter genom att väga samman resultat av 18 tidigare studier. Slutsatsen blev att e-cigarettrökning ger torrhosta, halsirritationeoch andfåddhet.

Studien presenterades vid American Thoracic Society´s senaste kongress.

Läs vidare