Därför var det förbud mot försäljning av e-cigarettprodukter som läkemedelsverket i oktober 2013 utfärdade mot bolaget The Trade Team i Vintrie inte befogat.

Bolaget har gått i konkurs, så det var konkursboet som vann den rättsliga striden.

Domen innebär att det nu är fritt fram för försäljning av e-cigaretter med tillhörande produkter. Dessa produkter kommer så småningom att klassas som tobak, enligt EU:s tobaksproduktdirektiv.

– Domen påverkar inte de förslag vi lämnat för anpassning av tobakslagen till tobaksproduktdirektivets krav, säger tobaksutredningens ordförande, lagman Göran Lundahl.

– Vi har i utredningen diskuterat möjligheten av en sådan dom som nu föreligger och kommer att sammanfatta våra synpunkter om hur lagen kan anpassas även till direktivets bestämmelser om e-cigaretter i en promemoria till socialdepartementet.

Domen innebär att en lång rättsprocess avslutas. Omedelbart efter att förbudet för försäljning utfärdats överklagade The Trade Team i Vintrie beslutet i förvaltningsrätten i Uppsala.

Där fick läkemedelsverket rätt, frånsett att tillägget ”och liknande produkter” som kompletterade en lista med preciserade produkter fick strykas.

Både läkemedelsverket och bolaget överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten i Stockholm.

Även där fick läkemedelsverket rätt om sin syn på e-cigaretter som läkemedel.

Bolaget framhöll att syftet med e-cigaretter främst är njutning och att det är avsikten med en produkt som är avgörande. Läkemedelsverket hävdade att produkter med nikotin till sin funktion är läkemedel och för att sälja dem krävs ett godkännande. Exempel på läkemedel med nikotin är de produkter som används som hjälp vid tobaksavvänjning.

Läkemedelsverket åberopade ett antal vetenskapliga studier som bekräftade deras uppfattning. Högsta förvaltningsdomstolen anser att dessa studier inte tillåter några säkra slutsatser om att e-cigaretterna skulle ha ”så gynnsam effekt på människors hälsa så att de ska kunna klassas som läkemedel”.

– Högsta förvaltningsdomstolens beslut kommer att leda till en tid av laglöshet innan ny lagstiftning är på plats. Det säger Tobaksfaktas tobakspolitiska expert Margaretha Haglund.

– Man kan nog förvänta sig att tillverkarna utnyttjar detta så länge det går.

– Enbart tobaksproduktdirektivet räcker inte mot en så hälsofarlig och beroendeframkallande produkt som e-ciggen. Särskilt barn måste skyddas. Det är livsviktigt att ha en åldersgräns även för e-cigaretter, förbud för reklam och marknadsföring. Inga e-cigg i rökfria miljöer. Restriktionerna bör gälla även e-cigaretter utan nikotin.

Under tiden som processen om e-cigaretterna pågått har domstolarna upphävt läkemedelsverkets förbud för försäljning av e-cigaretter och liknande produkter.

Domen i Högsta förvaltningsdomstolen finns här

Läs vidare