Stanton Glantz, professor emeritus vid University of California San Fransisco och tobaksforskare, skriver på sin blogg om de nya forskningsresultaten.

DNA-skada är en tidig förändring som kan utlösa händelser som kan leda till sjukdomsutveckling. Söta smaker på e-vätskan var kopplade till de högsta nivåerna av DNA-skador, följt av e-cigarettvätskor med mentol- och fruktsmak.

Forskarna fann också att effekterna av e-cigarettbruk och rökning var likartade trots att e-cigaretter har lägre halter av vissa cancerframkallande ämnen och andra giftiga ämnen än cigaretter.

Denna studie ger ytterligare belägg för att mätning av exponeringsnivåer för ett begränsat antal giftiga ämnen i e-cigaretters aerosol inte är ett bra mått på faktisk skada, skriver Stanton Glantz.

Läs vidare