En ny studie har undersökt hur e-cigarettanvändare som blivit sjuka i covid-19 klarar sjukdomen jämfört med dem som inte använder e-cigaretter. Enligt studien hade e-cigarettbrukarna i högre grad bröstsmärtor eller tryck över bröstet, frossa, muskelsvaghet, huvudvärk, förlust av lukt/smak, illamående/kräkningar/buksmärtor, diarré och lätt yrsel än ickebrukarna.

Läs mer om studien i Stanton Glantz, professor emeritus och känd tobakskontrollforskare, blogg.

Läs vidare