Moderator är Marianne Rundström, tidigare SvT, och deltagare i diskussionen kommer bland annat från olika politiska partier: Karin Rågsjö (V), Solveig Zander (C), Sofia Westergren (M).

Dagens program

Vi möts i Digi-Dalen! Välkommen att anmäla dig via epost till: info@ymtkansli.org
Vi förutsätter att du inte har någon koppling till  tobaksindustrin, som enligt artikel 5.3 i Tobakskonventionen innebär att Du inte  ska närvara alt har tillträde till  (på) detta möte.

 

 

Läs vidare