De 2008 respondenterna, ett riksrepresentativt snitt från hela Sverige, svarade på frågor om lansering av nya tobaks/nikotinprodukter, kännedom om dessa produkter och miljöpåverkan.

 • Vuxna vet inte att vitt nikotinsnus ökar bland unga.
  Endast 3 av 10 svenskar (30%) känner till att användningen av vitt snus ökat mycket bland unga. Kännedomen om tobaksindustrins lansering av vitt snus är högst i den yngre åldersgruppen 18-29 år, det vill säga den målgrupp som tobaksbolagen främst vänder sig till.
 • Svenskarna: Inte okej av tobaksindustrin att lansera vitt snus
  8 av 10 svenskar (78%) tycker att det är dåligt av tobaksindustrin att lansera detta snus.
 • Svenskarna accepterar åtgärder för att skydda barn och unga
  7 av 10 svenskar (73%) tror på stor förståelse för åtgärder för att skydda barn och unga från att bli nya tobaksanvändare.
 • Oacceptabelt att utveckla nya nikotinprodukter
  7 av 10 (71%) svenskar tycker att ”tobaksbolagens arbetsmetoder är oacceptabla och att vi måste skydda barnen från beroende och nikotinets effekter på kroppen och hjärnan. Barn ska prioriteras före tobaksindustrins vinster”.
 • Minska risken att barn börjar
  De tre åtgärder som anses vara mest effektiva för att minska risken att barn börjar använda tobak eller nya nikotinprodukter är: ”Tobaksfria och nikotinfria skolgårdar för alla som vistas där” (medel=7,6 på 10-gradig skala), ”Förbud mot smaktillsatser som attraherar barn, till exempel frukt och godis” (medel = 7,4) och ”Fler rökfria offentliga miljöer” (medel = 7,2).
 • Tobaksindustrin påverkar miljön negativt
  Svenskarna tycker att tobaksindustrins påverkan på miljön är negativ. De två aspekter som ansågs vara de största problemen var ”fimpar som spolas ut i sjöar och hav ökar problemet med mikroplaster” och ”cirka 80% av allt skräp i svenska städer utgörs av fimpar och snusprillor som sprider miljögifter”.
 • Politiker, skydda våra barn och unga mer
  Färre än 2 av 10 svenskar (16%) anser att våra beslutsfattare och politiker lyckas bra med att skydda barn från att bli nya tobakskonsumenter. Detta kan jämföras med att nästan tre gånger fler, 45%, anser att våra beslutsfattare och politiker lyckas dåligt med att skydda barn från tobak.
 • Influencers och lobbying påverkar politiker
  Bland de sju påståendena gällande vad som har störst påverkan på politiker, så anser svenskarna att det är ”tobaksindustrins användande av influencers och kändisar i sociala medier samt lobbying/påverkan på politiker och beslutsfattare” (medel = 7,0) som har störst påverkan på politikers agerande och beslut”.

Bakgrundsfakta: det vita nikotinsnuset ökar

Bland unga i Sverige ökar användningen av vitt snus. I åldrarna 14-18 år har användningen av vitt snus ökat från 7% till 19% på bara ett år, mellan 2019-2020. Många unga tror att det vita snuset är ofarligt. (källa: undersökning av Novus och A Non Smoking Generation)

Tobakskonventionen – ett stöd för politiker som vill skydda barn och unga

Världshälsoorganisationen WHO:s Tobakskonvention är ett internationellt juridiskt bindande avtal som Sverige skrivit under. Den omfattar bland annat information och lagstiftning som kan minska tobaksanvändningen och dess skador på hälsa, miljö och samhällsekonomi. Konventionen betonar särskilt vikten av att skydda barn och unga från tobak och tobaksindustrin.

Hur gör våra grannländer?

Norge, Finland och Island har inga kryphål i lagen angående vitt snus eller andra nya tobaksprodukter. Sverige borde ansluta till detta och inte vara sämst i Norden. Vi behöver reglera samtliga nikotinprodukter på liknande sätt vad gäller smaktillsatser och marknadsföring – även snus och nya tobaksprodukter.

Resultaten är från en undersökning som gjordes i november av Kantar Sifo, på uppdrag av Tobaksfakta. Har du frågor om undersökningen, kontakta info@tobaksfakta.se

Läs vidare