Depression är en riskfaktor för cigarettanvändning bland ungdomar, men det är inte känt om detsamma gäller för dem som använder e-cigaretter med nikotin.

Forskarna ville därför avgöra om e-cigarettanvändning är förknippad med depressiva symtom och de fann att det var dubbelt så vanligt för elever med symptom på depression att använda e-cigaretter. Dessutom var elever med depressiva symtom mer benägna att använda e-cigaretter i kombination med vanliga cigaretter än elever utan depressiva symtom.

Det rapporterar AAP News. AAP står för American Academy of Paediatrics.

Läs vidare