Det skriver Göran Boëthius och Ewy Thörnqvist, ordförande respektive generalsekreterare i Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – i en debattartikel publicerad av Dagens Samhälle.

De välkomnar Gabriel Wikströms initiativ att förstärka den pågående utredningen om en anpassning av svensk lag till EU:s tobaksproduktdirektiv med tilläggsdirektiv om rökfria utomhusmiljöer, exponeringsförbud och neutrala cigarettpaket.

Det är sådana kraftfulla insatser som är nödvändiga om regeringens mål att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation ska förverkligas och ett rökfritt samhälle bli möjligt att uppnå. Det gläder oss särskilt att folkhälsoministern stöder opinionsbildningsprojektet Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025, som Tobaksfakta driver tillsammans med ett stort antal organisationer,skriver författarna.

Läs hela debattartikeln här.

Läs vidare