Den före detta hälsokommissionären i EU lockade många journalister och andra åhörare till tisdagens seminarium där han intervjuades av Anna Olin Kardell. John Dalli är en kontroversiell person och Tobaksfaktas beslut att bjuda in honom till Visby har väckt viss debatt. Kritiker menar att det blotta faktum att han varit misstänkt för korruption gör det olämpligt att låta John Dalli komma till tals i Almedalen. Tobaksfaktas hållning är att John Dalli har viktiga och intressanta erfarenheter att dela med sig av, erfarenheter som är väl värda ett seminarium. Till saken hör även att anklagelserna mot honom inte kunnat bevisas utan i stället på många sätt har motbevisats, vilket Tobaksfakta tidigare har rapporterat om.

DalliOlin1

För tydlighetens skull var intervjuaren Anna Olin Kardell också noggrann med att framhålla att seminariet inte var någon rättegång för att avgöra skuldfrågan i den s.k. Dalli-affären, utan ett tillfälle att få veta mer om lobbying i EU-politiken och att höra John Dallis egen berättelse.

John Dalli beskrev hur arbetet med att få fram ett starkare tobaksproduktdirektiv under hans tid som hälsokommissionär blev en fråga som kändes verkligt viktig för honom personligen:

– Vi ville framför allt få fram lagstiftning som bättre skyddar unga från att lockas in i tobaksberoende.

Han berättade målande om den 16 oktober i fjol när EU-kommissionens chef José Manuel Barroso helt utan förvarning meddelade honom att han hade 30 minuter på sig att bestämma om han skulle sluta frivilligt eller få sparken. Barroso höll i en hemligstämplad rapport från EUs antikorruptionsbyrå Olaf . Barroso sade att rapporten innehöll uppgifter om att Dalli vetat om att en annan person erbjudit snusföretaget Swedish Match att betala för ett snusvänligare tobaksdirektivförslag. Dalli fick inte läsa rapporten eller kontakta en advokat.

Nyligen meddelade Maltas polis att den inte funnit några bevis för anklagelserna mot John Dalli.

– Det var en stor lättnad, sade han vid seminariet i Almedalen.

Han hävdade att hela den komplicerade affär som kallats Dalligate är ett resultat av att tobaksindustrin gillrat en fälla för honom:

– Tobaksindustrins lobbying skiljer sig från alla andra branschers genom att den är mycket mer aggressiv. För tobaksindustrin står miljardinkomster på spel när det nya direktivet utformas, för oss andra står tusentals liv på spel!

De senaste dagarna har det publicerats nya uppgifter om att han ska ha gjort en hemlig resa till Bahamas under tiden som hälsokommissionär i syfte att föra över stora summor pengar dit. Även detta tillbakavisade han.

– Dessa rykten sprids av EU-kommissionen som nu är under stark press eftersom parlamentet ifrågasätter processen när Barroso lät avsätta mig.

John Dalli berättade om den omfattande lobbying som tobaksindustrin bedrev och fortfarande bedriver mot alla i EU-korridorerna som har något med revideringen av tobaksproduktdirektivet att göra. Samma bild gav EU-parlamentarikern Carl Schlyter, Miljöpartiet , som också medverkade vid seminariet. Han sitter i EUs miljöutskott och har en ansvarsroll i utskottets arbete med tobaksproduktdirektivet.

Schlyter1– Fem minuter efter att det blivit offentligt att jag skulle få dennaroll ringde två tobaksbolagtill mitt kontor. Jag har sett de mest extrema former av påverkansförsök från tobaksindustrin i den här frågan, sade Carl Schlyter.

– När jag gjorde klart att jag följer tobakskonventionens artikel 5.3 och inte tänker ha några kontakter med tobaksindustrin, började de i stället att kontakta alla runt mig. Ofta försöker tobaksindustrin på det sättet döda politiska överenskommelser som jag gjort med andra.

Både Carl Schlyter och John Dalli uttryckte oro för hur mycket industrin kommer att lyckas försvaga direktivet under den politiska process som nu pågår. De menar att industrin fått gehör i många av parlamentets utskott och att det är högst ovisst hur parlamentets förslag kommer att se ut. Eftersom parlamentet och ministerrådet måste enas för att ett direktiv ska kunna träda i kraft, ställer det till problem om de två instanserna har väldigt skilda utgångspunkter.

– Direktivet har blivit massakrerat i parlamentet. Om det avspeglar sig i parlamentets slutliga förslag uppstår ett gapande hål mellan parlamentet och rådet och det kommer att göra det svårt att förhandla, sade John Dalli.

– Ett nytt tobaksproduktdirektiv är värdefullt bara om det blir ett direktiv som biter!

Läs vidare