”Det är ett viktigt steg för att motverka och minska rökning – och sådana åtgärder behövs verkligen”, skriver Birgitta Rydberg, och fortsätter:

”Rökningen ökar åter bland svenska ungdomar. Därför bör Sverige följa i Australiens fotspår och inför neutrala tobakspaket – utan lockande loggor, glamourösa färger och annat som ska locka till köp. Neutrala paket med en enkel standardfärg, produktnamnet i liten stil och större varningsbilder skulle visa vad det egentligen handlar om: en oglamourös och livsfarlig produkt.”

Hon framhåller att flera länder, bl.a. våra nordiska grannar, nu ligger före Sverige i arbetet mot rökning. Norge har infört exponeringsförbud – tobaksvaror får inte skyltas öppet och locka till köp. Finland har infört ett mål för när landet ska vara tobaksfritt.

”Vi borde också ha en nollvision för rökning för Sverige. Ett mål är att ingen längre ska välja att röka – inte genom förbud utan genom träget och metodiskt arbete, genom att hjälpa människor att sluta röka – och helst göra så att de aldrig börjar”, anser Birgitta Rydberg.

Läs vidare