Det visar en undersökning som den internationella revisionsbyrån KPMG (representerad även i Sverige) genomfört på uppdrag av de fyra största transnationella tobakskoncernerna Philip Morris International, British American Tobacco, Japan Tobacco och Imperial Tobacco.

Konsumtionen av illegala skattefria cigaretter ökade däremot med 2,5 miljarder till 19.6 miljarder. Den största källan till den handeln är ett företag i Vitryssland, Grodno.

Nära en femtedel, 17 procent, av cigaretterna på den svarta marknaden inom EU konsumeras i Grekland. Det är framför allt i Storbritannien och Italien som konsumtionen av smuggelcigaretter minskat, medan nivåerna i övriga EU-länder ligger kvar på ungefär samma nivå som ett år tidigare.

KPMG förklarar i branschtidningen Tobacco Journal International nedgången av såväl smugglingen som rökning i allmänhet med sämre ekonomi kombinerad med höjda tobaksskatter.

Läs vidare