Turnéstarten skedde på torsdagen i Nyköping i samarbete med Landstinget Sörmland. Maria Schöld och hennes kollegor Britt Dahl-Jansson och Sara Sanchez Bengtsson från Tobaksfakta mötte 25 företrädare för kommuner, landsting och länsstyrelse i Södermanlands län. De sörmländska deltagarna är alla nyckelpersoner inom tobaksförebyggande arbete och/eller arbete med barn och med barnets rättigheter.

Syftet med Barnets Rätt i Tobaksfrågan, BRiT, som drivs av Tobaksfakta med ekonomiskt stöd av Folkhälsomyndigheten, är att belysa tobaksfrågan ur barnrättsperspektiv och att bygga broar mellan FN:s barnrättskonvention och tobakskonventionen. Målet är att ta fram ett material som sedan ska kunna användas i det fortsatta tobaksförebyggande arbetet, ett material som ska vara användbart både för politiker och på tjänstemannanivå. En beslutsfattare som förstår att tobaksfrågan är en fråga om barnets rätt till bästa möjliga hälsa och utveckling, kommer förhoppningsvis att ha det perspektivet med sig när beslut ska fattas i tobakspolitiska frågor.

monicaLandstinget Sörmland har sedan länge en strateg för barnrättsfrågor; Monica Gustafsson Wallin (bilden).

– Vi jobbar strategiskt med att försöka göra de vackra orden i barnrättskonventionen till vackra handlingar, sade hon när hon inledde seminariet i Nyköping.

– Nu har vi fått en ny utmaning – tobaksfrågan!

Under seminariedagen fick deltagarna fördjupad kunskap om barnrättskonventionen och tobakskonventionen. Mycket tid ägnades också åt diskussioner om hur arbetet med barnets rätt i tobaksfrågan kan utvecklas lokalt och regionalt i mödrahälsovården, barnhälsovården, skolan och andra viktiga arenor i Södermanland.

På måndag fortsätter BRiT-turnén till Skåne, närmare bestämt Eslöv. Här kan du se var och när de fem BRiT-seminarierna kommer att genomföras

Läs vidare