Forskarna har jämfört tobaksfria graviditeter, graviditeter där mamman rökt och graviditeter där mamman snusat. På så vis har det bland annat blivit möjligt att klarlägga vilka av de graviditetskomplikationer som är knuta till rökning som sannolikt beror på nikotinet och vilka som beror på andra ämnen i tobaksröken. Analysen visar att både snusande och rökning kan leda till att barnet dör i livmodern och till för tidig födsel.

Snusning under tidig graviditet ökar risken för dödfödsel med 60 procent. Sannolikt är nikotinet orsak till att barn dör i livmodern eller föds för tidigt. Misstankar om att snus kan orsaka dödfödsel och för tidig födsel väcktes redan i början av 2000-talet genom en mindre undersökning som publicerades 2003. Den nya studien bekräftar misstankarna. Den visar även att rökning under graviditet dessutom kan leda till att fostret växer dåligt och till olika problem med moderkakan. Där är det troligen andra ämnen än nikotinet som är orsaken.

11,7 procent av de blivande mödrarna i den nya studien använde tobak när de väntade barn. 1,3 procent snusade, 7,3 procent rökte måttligt och 3 procent rökte mycket. Tobaksanvändning var vanligare hos lågutbildade blivande mammor och bland gravida tonåringar.

Länk till artikeln i Läkartidningen

Läs vidare