Lagändringen innebär också att skolans anställda måste avstå från tobak inom skolområdet. Syftena med lagen är att införa ett enhetligt regelverk som ger alla elever i hela Norge rätt till en tobaksfri miljö och skyddar dem mot påverkan att börja använda tobak.

– Äldre elever och skolanställda är viktiga förebilder för unga och man ser att det är färre rökare på skolor som förbjuder rökning på skoltid, säger Hilde Skyvulstad, avdelningsdirektör på Helsedirektoratet, i ett pressmeddelande.

Beslutet om lagändringen togs av Stortinget våren 2013. Samtidigt infördes nya formuleringar i den norska tobaksskadelagen om vikten av att förebygga att barn och ungdomar börjar använda tobak. Lagen säger att barn ska ha en så tobaksfri uppväxt som möjligt och trycker på att de ska skyddas mot passiv rökning.

Den 1 juli i år började lagen om tobaksfri skoltid att gälla. Den omfattar både skolor på motsvarande grundskolenivå och på gymnasienivå. Såväl rökning som snusning är förbjuden under skoltid.

Anställda som vill använda tobak under skoltid måste lämna skolans område, men enskilda skolor kan om de vill införa helt tobaksfri skoltid även för personalen.

Samma regler gäller barnomsorgens personal. Lagen föreskriver tobaksfria förskolor och tobaksfri familjebarnomsorg.

Det är skolledaren respektive barnomsorgschefen som är ansvarig för att lagen följs.

Den opinionsstudie som Helsedirektoratet nu låtit göra visar att lagändringen har ett brett stöd även bland dem som röker samt hos yngre. 64 procent av personer under 30 år är positiva till tobaksfri skoltid och barnomsorg.

I Sverige pågår sedan några år ett arbete för att få lagen om tobaksfria skolgårdar att fungera i praktiken. I samband med detta har förslaget om att i stället införa tobaksfri skoltid diskuterats.

År 2011 publicerade Statens folkhälsoinstitut en kunskapssammanställning om rökfria skolgårdar och tobaksfri skoltid.

Läs vidare