Thomas E. Novotny har lång erfarenhet av tobakspreventiva frågor, bland annat var han Clintons chefsförhandlare för tobakskonventionen (FCTC). I början av november besöker han Sverige för att träffa politiker och beslutsfattare på nationell och lokal nivå, samt representanter för miljöorganisationer i Sverige. Han kommer också att hålla ett seminarium i Uppsala för skolpersonal och andra som är intresserade av tobaksprevention. Där kommer han att prata om:

Fimpar – en stor miljöfråga

Det blir alltmer känt att fimpar är en stor miljöbov som förorenar både mark och vatten. Novotny kommer att prata om hur vi kan öka medvetenheten om det och jobba för att minska den miljöpåverkan.

Filterbedrägeriet

Att det finns filter på cigaretter kan göra att rökare tror att många farliga ämnen filtreras bort. Det stämmer inte. Är det dags att ta bort filtren från cigaretterna, precis som light-cigaretter togs bort från marknaden för att de ingav falsk trygghet?

Fler tobaksfria miljöer

Novotny pratar om hur man kan skapa fler tobaksfria miljöer . Under seminariet berättar han bland annat om hur USA och Canada har infört tobaksfria campus på många håll och vilken betydelse det kan ha för att minska tobaksanvändningen.

Tobaksindustrins metoder

Tobaksindustrin försöker hela tiden hitta vägar för att nå ut med sina produkter, till exempel samarbetar de med olika samhällsorganisationer för att visa att de tar ansvar. Novotny kommer att problematisera dessa metoder.

Senaste nytt om E-cigaretter

Det händer mycket när det gäller e-cigaretter just nu. Novotny kommer att ge den senaste informationen om de negativa effekterna.

Tid för seminariet: Onsdagen den 6 november mellan 16 och 18 ( fika 16 – 16.30)

Inbjudna: Alla som är intresserade av tobaksprevention är välkomna!

Plats: Missionskyrkan, Tovensalen, i Uppsala.

Arrangör: Lärare mot tobak i samarbete med Yrkesföreningar mot Tobak, och Tobaksfakta.

Anmälan seminarium med Thomas E. Novotny 6 nov i Uppsala

 

Läs vidare