E-cigaretterna är omdebatterade bland annat för att vissa ser dem som ett sätt att minska tobaksrökningen medan andra varnar för att de i stället kan vara en väg in i nikotinberoende och tobaksrökning, framför allt för tonåringar. I Sverige är nikotinampuller till e-cigaretter för närvarande förbjudna eftersom de är läkemedelsklassade och ingen produkt har blivit läkemedelsgodkänd. Läkemedelsverket har försökt stoppa ett företag från att sälja nikotinvätska, men försäljningen har fått fortsätta i väntan på en dom. I framtiden kommer nya regler att gälla i och med att EUs reviderade tobaksdirektiv träder i kraft. Det innebär att e-cigaretter får säljas på samma sätt som tobaksprodukter, men att de enskilda länderna har rätt att själva bestämma om läkemedelsklassning av e-cigaretterna. Vad som händer i vårt land är med andra ord ännu en öppen fråga.

En aspekt som på senare tid har uppmärksammats allt mer är den risk för förgiftningar som e-cigarettvätskor med nikotin innebär, särskilt för små barn. Beroende på tillverkare, pryds de små flaskorna med nikotinvätska många gånger bara av en bild på den frukt som ångan smakar. Korkarna är inte alltid barnsäkra och det saknas information om innehållet.

Nikotin är ett nervgift och e-cigarettampullerna innehåller sådana koncentrationer att vätskan kan vara mycket farlig att dricka för ett litet barn.

Läs vidare