De senaste åren har flera nya nikotinprodukter gjort entré på den svenska marknaden, två exempel är e-cigaretter och så kallat vitt nikotinsnus. Trots att produkterna innehåller nikotin och är starkt beroendeframkallande, är de långt ifrån reglerade på samma sätt som cigaretter och snus. En stor skillnad är hur produkterna får marknadsföras. Vitt nikotinsnus har inte heller någon 18-årsgräns, utan kan köpas av barn och unga.

Inför Tobaksfria dagen 31 maj har Cancerfonden via Demoskop genomfört en undersökning om kunskap och attityder till dessa nya nikotinprodukter.

Undersökningen visar att 8 av 10 vill reglera vitt nikotinsnus och e-cigaretter på samma sätt som cigaretter.

Vidare svarar hela 95 procent att de inte tycker att barn och unga under 18 år ska få köpa nikotinprodukter. 85 procent svarar också att de vill minska nyrekryteringen av unga som använder nikotinprodukter.

– Undersökningen visar att stödet i befolkningen är stort för att reglera de nya nikotinprodukterna på samma sätt som cigaretter. Med en stark opinion för en hårdare reglering av alla produkter på tobaksområdet är det hög tid för en sammanhållen tobakspolitik, säger Ulrika Årehed Kågström, Cancerfondens generalsekreterare.

En vanlig missuppfattning är att nikotinprodukter som e-cigaretter och vitt nikotinsnus är helt ofarliga och fungerar som rökavvänjning. Men en nyligen publicerad statlig utredning visar att bland personer som använder snus eller e-cigaretter är det fler som med tiden även börjar med cigarettrökning än bland personer som inte använder snus eller e-cigaretter. Utredningen konstaterar också att nikotinprodukter inte leder till att fler slutar med cigarettrökning.

En majoritet av de tillfrågade i Demoskop-undersökningen (51 procent) känner inte till att användningen av e-cigaretter och vitt nikotinsnus ökar sannolikheten att börja med tobaksrökning.

Fakta: nikotin och nya nikotinprodukter 

Sedan några år finns en mängd nya nikotinprodukter på den svenska marknaden, de två vanligast förekommande är så kallade “e-cigaretter” och “vitt nikotinsnus”. Produkterna marknadsförs hårt av tobaksindustrin, inte sällan direkt mot ungdomar. Vad gäller det vita nikotinsnuset kallas det ofta i marknadsföringen “tobaksfritt”, men nikotinet som finns i produkten kommer alltid från tobaksplantan. Eftersom produkterna hittills accepterats som “tobaksfria” kan de undgå tobakslagens marknadsföringsbestämmelser.

Nikotin är starkt beroendeframkallande och leder bland annat till ökad hjärtfrekvens och höjt blodtryck samt att risken för att dö i hjärtinfarkt kan halveras om man slutar använda nikotinprodukter.

Det finns inga belägg för att personer som börjar använda “tobaksfria” nikotinprodukter minskar sin användning av mer skadliga former av nikotinbruk, som till exempel tobaksrökning. Det framstår snarare som troligt att personer som är beroende av nikotin kommer att röra sig mellan olika produkter som innehåller nikotin.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Demoskop 12–17 maj 2021 och innefattar 1 041 intervjuer med vuxna över 18 år.

Resultatet av Demoskopundersökningen i korthet

  • 71,6 procent tycker det är viktigt att minska tobaksanvändningen i Sverige
  • 84,5 procent tycker det är viktigt att minska nyrekryteringen av unga som använder nikotinprodukter
  • 51 procent känner inte till att användning av e-cigaretter och vitt nikotinsnus ökar sannolikheten att börja med tobaksrökning
  • 95 procent tycker inte att barn och unga under 18 år ska få köpa nikotinprodukter
  • 77 procent anser att vitt nikotinsnus och e-cigaretter ska regleras på samma sätt som cigaretter
  • Av de intervjuade har 151 barn mellan 14 och 18 år. Av dessa föräldrar svarar hälften (50 procent) att de inte pratat med sina barn om användning av e-cigaretter och/eller vitt nikotinsnus
Läs vidare