Webbplatsen ger en beskrivning av lagar på landsnivå som reglerar snus (nicotine pouches) med eller utan tobak. Informationen har verifierats av experter och/eller representanter för hälsodepartement eller tillsynsorgan i respektive land.

Institutet hade i juli 2022 identifierat 30 länder som på något sätt reglerar produkterna.

Läs vidare