Vital Strategies är hälsoorganisation och en del av nätverket STOP (Stoping Tobacco Organizations and Products). Hela uttalandet går att läsa på STOPs webbplats.

Läs vidare