Inom EU har hittills 11 av de 28 medlemsländerna infört bildvarningar. Sådana varningar har hittills varit frivilliga inom unionen. Det finns sedan 2005 ett gemensamt bibliotek med 42 godkända varningsbilder som måste användas när ett medlemsland inför bildvarningar.

Enligt det nya tobaksproduktdirektivet, som trädde i kraft i maj 2014, blir varningsbilder obligatoriska och ska tillsammans med textvarningar täcka 65 procent av cigarettpaketens båda storsidor. De ska också vara placerade på paketens övre del. Medlemsländerna har tiden på sig fram till maj 2016 att genomföra de lagändringar som direktivet föreskriver.

Här är de länder som beslutat införa varningsbilder,med årtal för när lagarna trätt eller träder i kraft, i kronologisk ordning:

Kanada (2001 och 2012), Brasilien (2002), Singapore (2004), Thailand (2005 och 2013), Venezuela (2005), Australien (2006), Chile (2006 och 2012), Jordanien (2006 och 2013), Uruguay (2006), Belgien (2006), Panama (2006), Hongkong (2007), Nya Zeeland (2008),Brunei (2008), Cook Islands (2008), Rumänien (2008),Egypten (2008), Storbritannien (2008), Cayman Islands (2009), Colombia (2009), Djibouti (2009), Indien (2009, 2011),Malaysia (2009), Iran (2009), Kirgizistan (2009), Mauritius (2009), Peru (2009), Sydafrika (2009), Taiwan (2009), Lettland (2010), Lichtenstein (2010), Mexiko (2010), Mongoliet (2010), Pakistan (2010),Schweiz (2010), Turkiet (2010), Argentina (2011),Bolivia (2011), Ecuador (2011), Filippinerna (2011), Frankrike (2011),Guernsey (2011), Honduras (2011), Kazakstan (2011), Malta (2011), Norge (2011), Paraguay (2011), Spanien (2011), (Spanien införde bildvarningar även på andra tobaksprodukter från maj 2012), Bahrain (2012), Danmark (2012), Förenade Arabemiraten (2012), Island (2012),Jersey (2012), Kuwait (2012), Madagaskar (2012), Niger (2012), Oman (2012), Qatar (2012), Saudiarabien (2012), Ukraina (2012),Ungern (2012), Fiji (2013), Irland (2013), Libanon (2013),Ryssland (2013), Vietnam (2013), Seyschellerna (maj 2014), Indonesien (juli 2014), Costa Rica, ( 2014), Filippinerna (2015), Sri Lanka (2015), Turkmenistan (2015), Solomon Islands (2015), Trinidad och Tobago (2015), Namibia (2015), Kambodja (2015), Nepal (2015), Bangladesh (216), Kenya (2016) och Sydkorea (2016).

Indien, som har varningsbilder sedan 2009, var på väg att införa större varningsbilder under 2015, men sköt i sista stund tills vidare upp förändringen. Pakistan, med bilder sedan 2010, var på väg att införa bilder på 85 procent av båda storsidorna 1 april 2015, men även det beslutet sköts upp efter intensiv lobbyverksamhet från tobaksindustrin.

England, Skottland, Wales och Nordirland började införa varningsbilder på cigarettpaketen 1 oktober 2008. Förändringenvar helt genomförd i oktober 2009. Från oktober 2010 har även övriga typer av tobaksförpackningar varningsbilder.

Brasilien var tidigt ute, redan 2002, med varningsbilder som helt täckte ena storsidan, men ingen varning på den andra sidan. Med en ny lag från hösten 2011 infördes varningsbilder på båda sidorna.

Förenade Arabemiraten var först med en varningsbild även för vattenpipa,engiftormsom ligger omslingrad en vattenpipa.

Från september 2010 har Mexiko varningsbilder som täcker 30 procent av paketens framsida. De kompletteras med envarningstext i gult på svart botten på 100 procent av paketens baksida. Varningar ska också förekomma på paketens sidopaneler.

Paraguay införde i april 2011 varningsbilder på 50 procent av bak- och framsidorna på paketen för att i april 2012 öka till 60 procent både på fram- och baksidorna.

Studier visar att medvetandet om skaderiskerna ökar när rökarna får se bilder på specifika sjukdomar vars samband med rökning de inte känt till. Detta har exempelvis Chile tagit fasta på genom att på ett närmast journalistiskt sätt presentera enskilda fall som drabbats av någon rökrelaterad sjukdom, som t ex 72-årige Miguel García Martín, vars struphuvud opererades bort sedan rökningen lett till cancer.

Kanada har förnyat sina varningsbilder som nu också visar individuella, verkliga fall där kvinnor drabbats av svåra rökrelaterade sjukdomar. Länge har de svåra sjukdomsfallen annars representerats av män, medan det för kvinnornas del mest handlat om kosmetiska effekter av rökningen, med undantag för skadorna vid graviditet och på barn. Uruguay har i likhet med Kanada satsat även på bilder av kvinnor som drabbats av svåra sjukdomar.

Via denna länk kan du söka i världshälsoorganisationenWHOs databas över varningsbildervärlden runt.

Mer om bildvarningar hos Physicians for a Smoke-free Canada.

Källor: Campaign for Tobacco-Free Kids, Canadian Cancer Society, ASH, England och Skottland, Globalink, finländska Social- och Hälsovårdsministeriet och norska Helse- og omsorgsdepartementet.

Uppdaterat 17 junil 2015

Läs vidare