CAN:s skolundersökning 2022 visar att bruket av e-cigaretter ökat kraftig. Förra året hade 4 – 5 procent använt e-cigaretter senaste 30 dagarna. I årets undersökning har andelen stigit till 20 procent bland niorna och 24 procent bland elever på andra året på gymnasiet. CAN har frågat om eleverna vejpat med eller utan nikotin. 43 procent har svarat med nikotin.

– Det är också värt att nämna att så många som en fjärdedel inte visste om det var med eller utan de använt, säger Martina Zetterqvist, utredare på CAN.

Testar vitt snus först
Bruket av vitt snus mättes för första gången 2021. Årets mätning visar att det skett en viss ökning. I årskurs nio har 13 procent av pojkarna (9 % 2021) och 10 procent av flickorna (8 % 2021) använt vitt snus de senaste 30 dagarna.

På gymnasiets årskurs 2 är det 22 procent pojkar och flickor som använt vitt snus de senaste 30 dagarna. Det är en ökning med 4 procentenheter (pojkar 17 % 2021, flickor 19 % 2021).

Många som använder vitt snus har vare sig testat brunt snus eller cigaretter när de börjar med den nya nikotinprodukten. Det är särskilt vanligt för flickor. I årskurs nio gäller det 32 procent av flickorna (24 % av pojkarna). I andra året på gymnasiet gäller det 37 procent av flickorna (23 % av pojkarna).

I nionde klass har 8 procent av flickorna uppgett att de snusar (dagligen, nästan dagligen eller sporadiskt). Det är den högsta nivån någonsin. (14 % av pojkarna snusar).
På gymnasiet har andelen flickor som snusar mer än fyrdubblats jämfört med början av 10-talet. Nu är det 22 procent av flickorna som snusar (27 % bland pojkarna).
CAN:s slutsats är att den stora ökningen bland flickor beror på det vita snuset.

Rökning mest sporadisk

När det gäller cigaretter är siffrorna ungefär desamma som ifjol. I årets undersökning uppgav 9 procent av niondeklassarna att de rökte. För de flesta är det sporadiskt, cirka 2 procent röker frekvent. I gymnasiet är det 22 procent av flickorna som röker och 18 procent av pojkarna. En klar majoritet av eleverna, 17 procent, gör det sporadiskt.

CAN har också tittat på den totala användningen av tobaksprodukter. 44 procent av niondeklassarna hade rökt, snusat eller använt e-cigaretter någon gång, drygt en fjärdedel den senaste månaden. Bland gymnasieleverna hade 62 procent rökt, snusat eller använt e-cigaretter någon gång, 40 procent den senaste månaden.

I augusti 2022 infördes 18-årsgräns för att köpa nya nikotinprodukter (som till exempel vitt snus). Det blev även ett förbud mot att marknadsföra dessa produkter mot personer under 25 år.

– Undersökningen genomfördes innan denna lagändring trädde i kraft. Det blir intressant att fortsätta att följa utvecklingen för att se om och hur lagändringen påverkar, säger Martina Zetterqvist, utredare CAN.

Läs mer på CAN

Läs vidare