Halvdagarna kommer ge kunskap om tobakens bidrag till den ojämlika hälsan och om hur målet om ett rökfritt Sverige 2025 kan uppnås.

Målgrupp för utbildningen är beslutsfattare och personer som arbetar preventivt i Stockholms län, personal inom hälso- och sjukvården, kommuner, skolor och frivilligorganisationer.

Tid:

Halvdag 1: Tisdag 5 april 2022, kl 13–16.
Halvdag 2: Tisdag 31 maj 2022, kl 13–16.

Här kan du läsa mer och anmäla dig

Läs vidare