Sedan 2014 är det fler ungdomar i USA som använder e-cigaretter än som röker vanliga cigaretter. Under de senaste fem åren har andelen användare av e-cigaretter tredubblats bland högstadie- och gymnasieelever och fördubblats i åldersgruppen 18-24 år.

Det är allvarligt att de är så många eftersom forskning visar att ungdomar är känsligare för e-cigaretternas negativa effekter än vuxna och därför måste skyddas inte bara för vanliga cigaretter.

Doktor Vivek Munthy, som innehar ämbetet the surgeon general sedan december 2014, säger i sin rapport att ”vi vet en hel del om hur vi förebygger tobaksrökning bland ungdomar, nu måste vi tillämpa samma preventiva regler för e-cigaretter.”

Rapporten konstaterar att det inte finns några hållbara bevis för att e-cigaretter är effektiva som hjälpmedel för att sluta röka. Men heller inga definitiva bevis för att ungdomar som börjar använda e-cigaretter går över till vanliga cigaretter. Det behövs mer forskning på båda områdena.

De långsiktiga hälsoeffekterna vet man inte mycket om eftersom e-cigaretter är en så ny företeelse.

– Rapporten från the surgeon general svarar inte på alla frågor om e-cigaretter men ger en vetenskaplig bas som kan guida kommande politiska diskussioner och beslut, säger generalsekreteraren i Tobacco-free Kids, Matthew Myers, till Washington Post.

De sedan 1964 drygt 30 rapporterna från the surgeon general om tobak har haft stor betydelse för tobakspolitiken såväl i USA som i många andra länder.

Rapporten

Läs vidare