Målgrupp är manliga, vita tonåringar som bor i landsbygdsdistrikt med en stor andel brukare av rökfri tobak.

FDA har genomfört kampanjer mot röktobak på temat The Real Cost, men det här är första gången myndigheten riktar sig till unga konsumenter av rökfri tobak. Det sker på samma tema.

Med hjälp av annonser i väl utvalda medier ska tonåringar upplysas om den rökfria tobakens hälsorisker, som sjukdomar i munhålan, tandlossning och flera slags cancersjukdomar.

Annonserna placeras i ett brett register av medier som når en stor publik i områden där konsumtionen av rökfri tobak är stor.

Det är områden i landsorten med vit befolkning. I städerna är andelen brukare av snus och annan rökfri tobak bara hälften så stor.

Statistiken visar att nära 1 000 manliga ungdomar under 18 år i USA varje dag börjar använda rökfri tobak för första gången. Nästan lika många som de som röker sin första cigarett.

– Det är viktigt att i samhällen där rökfri tobak är en del av kulturen med övertygande argument tidigt nå ungdomar som är i farozonen, säger Mitch Zeller i ett pressmeddelande.

Zeller är direktör för FDA:s tobaksenhet, CTP, Center for Tobacco Products.

Kampanjens centrala budskap är att ”rökfri” inte betyder att tobaken är oskadlig. Tanken är att ungdomarna ska stimuleras att tänka igenom vad de vet om rökfri tobak.

Strategin bygger främst på vad FDA inhämtat i flerstatliga fokusgrupper bestående av vita pojkar i åldersgruppen 12-17 år.

I den nya kampanjen ska man samarbeta med ett antal baseboll-lag för att gemensamt bekämpa traditionen att använda rökfri tobak inom sporten. Några av de största basebollarenorna har på senare tid förklarats fria från rökfri tobak.

Under sommaren kommer basebollarenor runt om i landet att satsa på en tobaksfri livsstil och ge ungdomar möjlighet att samarbeta med basebollspelare för att sprida budskapet om The Real Cost.

FDA:s pressmeddelande

Här finns exempel på kampanjvideo

Läs vidare