Ny statistik visar att andelen unga rökare minskat mest i de provinser som haft exponeringsförbud för tobak längst. Provinserna Manitoba och Saskatchewan var först med exponeringsförbud 2004. Efter 60 månader hade andelen ungdomsrökare sjunkit från 18,1 till 11,4 procent i Manitoba och från 19,2 till 11,9 i Saskatchewan. Det innebär minskningar med 6,7 procent i Manitoba och 7,3 procent i Saskatchewan. Provinsen Alberta är ett undantag eftersom andelen där minskat med 7,2 procetn redan efter 18 månader.

Statistiken över andelen rökare i Kanada görs årligen. Den senaste undersökningen visar att lagarna om dold tobaksförsäljning har medfört minskningar av andelen unga rökare och att de som börjar röka gör det vid en högre ålder än tidigare. Effekten på vuxna rökare visar sig i att fler nu röker färre cigaretter per dag. Den minskningen gäller också ungdomar som röker.

Så här ser statistiken ut för nio av de tio provinserna där de första siffrorna visar hur många månader exponeringsförbudet varit i kraft medan de till höger visar minskningen av andelen unga rökare i procent:

  • Manitoba 60 – 6,7
  • Saskatchewan 60 – 7,3
  • Prins Edwards ö 43 – 3,0
  • Nova Scotia 33 – 1,0
  • British Columbia 21 + 1,6
  • Ontario 19 – 0,9
  • Québec 19 + 0,5
  • Alberta 18 – 7,2
  • New Brunswick 12 + 1,6

Ett av tobaksindustrins argument mot dold tobaksförsäljning är att den inte visat sig påverka andelen unga rökare. I den rapport där den nya statistiken presenteras citeras också ett citat ur en annan rapport om dold tobaksförsäljning som genomförts av Japan Tobacco International:

”Data från Kanadensiska provinser tyder på att exponeringsförbuden, åtminstone hittills, inte haft några mätbara effekter på andelen rökare, vare sig bland de unga eller på befolkningen i sin helhet.”

Orsaken till att provinserna i Kanada infört exponeringsförbud vid olika tillfällen är att de har en hög grad av självstyre med egna regeringar och parlament. Även territorierna har visst självstyre med egna regeringar.

Källa: Cigarette display bans in Canada, smoking prevalence, consumption and age of initiation.University of Waterloo,28 mars 2011

Carl-Olof Rydén

Läs vidare