Användningen av e-cigaretter ökar bland skolungdomarna, medan vattenpiperökningen minskar.

Det är några av resultaten i den nya undersökningen Skolelevers drogvanor 2015 från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Rökning
I fjol avstannade minskningen av skolungdomars rökning, men i årets undersökning syns åter en minskning. 9,5 % av pojkarna och 14,4 % av flickorna röker. Motsvarande siffror för gymnasiets årskurs 2 är 24,6 % och 27,2 %. Drygt 8 % av pojkarna i gymnasiet och 11 % av flickorna röker varje dag eller nästan varje dag. Att röka ibland är alltså vanligare än att röka ofta.

Snusanvändning
Snusanvändningen bland ungdomar ligger kvar på ungefär samma nivå som de föregående tre åren, i gymnasiets årskurs 2 anas till och med en viss uppgång. I nian är det 9,8 % av pojkarna och 1,5 % av flickorna som snusar. Motsvarande andelar i gymnasiets årskurs 2 är 22,7 respektive 3,8 %. Pojkars och flickors snusanvändning skiljer sig åt genom att pojkarna snusar oftare, medan de flesta av de snusande flickorna svarar att de snusar ibland.

Majoriteten av de snusande flickorna röker också, mindre än 1 % av flickorna både i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 använder enbart snus. Bland pojkarna är det vanligare att både röka och snusa. 13 % av pojkarna i gymnasiet både röker och snusar, 11 % röker men snusar inte och 9 % snusar men röker inte.

E-cigaretter
I år frågade CAN för andra gången skoleleverna om de använt e-cigaretter. Jämfört med 2014 har e-cigarettanvändningen ökat. 36 % av pojkarna och 26 % av flickorna i gymnasiets årskurs 2 har någon gång använt e-cigaretter. 7 respektive 5 % hade gjort det de senaste 30 dagarna. Det är tre-fyra gånger så vanligt med e-cigarettrökning bland ungdomar som röker vanliga cigaretter som bland rökfria jämnåriga.

Vattenpipa
Vattenpipans popularitet bland unga verkar dala. Andelen som prövat vattenpipa har i årskurs 9 halverats sedan 2009 och även i gymnasiet har det skett en kraftig minskning. 21,7 % av pojkarna och 21,2 % av flickorna i årskurs 9 har någon gång rökt vattenpipa. Motsvarande andelar på gymnasiet är 43,3 respektive 39,3 %.

Här kan du ladda ned hela undersökningen.

Läs vidare