Sedan dess har de ungas konsumtion av annan smaksatt tobak ökat, eftersom det är fritt fram för tobaksbolagen att smaksätta och till ungdomsgrupperna marknadsföra smaksatt piptobak, snus, tuggtobak, cigarrer och cigarrcigaretter liksom smaksatt tobak till vattenpipor och tobaksprodukter som smälter i munnen. Det finns 45 olika smaker i dessa produkter.

Utvecklingen har kartlagts i den första studie som gjorts av effekterna av förbudet mot smaksatta cigaretter. Den publiceras i tidskriften the American Journal of Preventive Medicine.

Studien redovisar uppgifter om i vilken utsträckning ett tusental unga vuxna i åldern 18-34 år från hela USA använt smaksatt tobak de senaste 30 dagarna.

I genomsnitt har 18,5 procent av tobaksbrukarna konsumerat smaksatt tobak under perioden.

Uppdelat på olika tobakssorter hade två procent rökt cigaretter med mentol. 59 procent hade rökt tobak till vattenpipor med såväl mentol som andra smaker. 23 procent hade använt smaksatt snus och 72 procent tuggat smaksatt tuggtobak. För piprökare var andelen 50 procent och för rökare av cigarrcigaretter 47 procent.

Siffrorna kan jämföras med de tio procent vuxna tobaksanvändare som i en undersökning 2009 uppgav att de använde smaksatt tobak.

Forskarna slår fast att suget efter söta smaker i tobak är störst bland de unga men att detta sug klingar av med stigande ålder.

Det allvarliga är att de smaksatta produkterna drabbar i de mest känsliga och mottagliga åldrarna då de lätt lockar unga människor att etablera livslånga tobaksvanor som leder till sjukdom och förtida dödsfall.

Källa: The American Journal of Preventive Medicine: Vol 44, 2013; sidorna 388-391.

Läs vidare