Enligt studien fick fler tobaksrökexponerade barn akut besöka sjukvården under en ettårsperiod jämfört med oexponerade barn. Tobaksrökexponerade barn hade också nästan dubbelt så hög risk att bli inlagda på sjukhus under en ettårsperiod jämfört med oexponerade barn.

Läs mer här 

Läs vidare