Forskarna granskade journalerna för 117 barn som behandlats på sjukhus för influensa i staten New York mellan 2002 och 2009. För 40 procent av barnen hade rökning i hemmet registrerats i journalen.

Forskarna fann att barn som var utsatta för passiv rökning i hemmet behövde intensivvård i fem gånger så hög utsträckning som andra. Deras vårdtid var också 70 procent längre.

Det är känt sedan tidigare att passiv rökning kan orsaka bl.a öroninflammationer, andningsproblem och lunginfektioner hos barn. Den nu aktuella studien är den första som granskar tobaksrökens påverkan på influensa hos barn.

I genomsnitt var de influensasjuka barnen inlagda på sjukhus i två dygn. 18 procent behövde intensivvård och sex procent fick andningshjälp med en tub i luftstrupen.

Av barnen som hade det rökigt hemma var det 30 procent som behövde intensivvård och av de andra barnen 10 procent. 13 procent av barnen som var utsatta för tobaksrök behövde en andningstub och bara 1 procent av de andra barnen.

Länk till tidskriftens sammanfattning av studien

Läs vidare