En viktig del av detta brobygge har varit att analysera tobakskonventionens artiklar ur barnkonventionens perspektiv. Vi har valt några av tobakskonventionens viktigaste artiklar och granskat deras samband med olika artiklar i barnkonventionen. Analysen presenteras i särskilda rapportblad, ett för varje artikel. Du kan ladda ned dem via länkarna nedan:

Artikel 5.3 – om att skydda folkhälsopolitiken mot tobaksindustrins inflytande

Artikel 8 – om skydd mot passiv rökning

Artikel 12 – om utbildning, information och allmän upplysning

Artikel 13 – om marknadsföring av tobak

Artikel 14 – om att främja tobaksavvänjning

Artikel 16 – om tobaksförsäljning till minderåriga och av minderåriga

Läs vidare