Tobaksfria dagen äger rum 31 maj, och är skapad av världshälsoorganisationen WHO för att uppmärksamma tobaksfrågor. I år ägnas den åt en kampanj som ska avslöja hur tobaksindustrins arbetar för att manipulera allmänheten och locka nya användare, främst barn.

Kampanjen ska exponera de marknadsföringsmetoder som riktar sig till barn, till exempel nya smaker och attraktiva egenskaper hos produkterna.

Kampanjen ska också engagera influerare inom till exempel ungdomskultur, på sociala medier och i klassrummet, i arbetet med att informera barn och ungdomar och skydda dem mot tobaksindustrins metoder.

Några metoder

Tobaks- och nikotinindustrin lockar barn och ungdomar att börja använda nya produkter som genom till exempel tilsatser av smakämnen som är attraktiva för ungdomar. Nya produkter har också ett attraktivt utseende som upplevs som ”coolt”. Genom kändisar och influerare, som har många följare bland barn, når tobaksindustrin ut med sitt budskap. Produkterna marknadsförs också indirekt genom att tobaksvaror visas i filmer och program på tv och i andra kanaler på nätet.

E-cigaretterna framställs som mindre skadliga än konventionella cigaretter, trots att det inte finns objektiv vetenskap som underbygger påståendena. Ett vanligt argument som framförs i många sammanhang är att det är 95 procent säkrare att använda e-cigaretter än konventionella cigaretter, trots att det saknas vetenskapliga bevis för detta, vilket bland annat denna artikel från AJPH från American Public Health Association, som publicerades i januari, tar upp.

Läs vidare