Tobaksfri duo används i dag i ett 80-tal kommuner. I årskurs 5 eller 6 bjuds eleverna in att delta i programmet som sedan pågår till och med årskurs 9. Ambitionen med Tobaksfri Duo är att i ett tidigt skede, innan barn och ungdomar testar tobak, inspirera och stödja ungdomarna att leva tobaksfritt. Samtidigt arbetar man för att skapa en norm i lokalsamhället som uppmuntrar tobaksfrihet.

Efter klassbesöket och föräldrainformationen erbjuds eleverna att bilda en duo tillsammans med en vuxen tobaksfri partner. Det kan vara en förälder eller någon annan viktig vuxen – till exempel ett äldre syskon, en faster, en granne, en morfar eller en lärare. Den vuxne duo-partnern är ett viktigt stöd och förebild. Eleverna och deras partners skriver kontrakt om att vara tobaksfria och kontraktet följs upp varje år.Kontraktet gäller till skolavlutningen i årskurs 9 och följs upp varje år via en försäkran, som ska skrivas under av både eleven och vuxenpartnern, där de intygar att de varit tobaksfria under året som gått. Tobaksfri duo lottar ut priser bland alla tobaksfria par.

Umeå universitet och Karolinska institutet ska nu göra en effekt- och hälsoekonomisk utvärdering av Tobaksfri duo. Uppdraget ska pågå till och med 2020.

– Vår förhoppning är att många skolor och ungdomar ska välja att delta i studien så att det går att göra en bra utvärdering på om metoden har effekt på ungas tobaksbruk, säger Annmarie Wesley, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Trots en sjunkande andel rökande ungdomar klassas enligt CAN:s rapport år 2016 fortfarande tio procent i årskurs nio och 24,5 procent i gymnasiets år två som rökare. Folkhälsomyndigheten framhåller att skolan är en viktig arena i det tobaksförebyggande arbetet men att det råder brist på utvärderade, effektiva program som kan användas i skolan.

Läs vidare