I lagen ingår ett förbud för exponering av tobaksvaror i butikerna, med undantag för ett mindre antal renodlade tobaksbutiker. Förbudet träder i kraft 1 januari 2012. Från samma datum begränsas rökning på hotell till högst tre rum. Tobaksautomater förbjuds från januari 2015.

För att skydda barn och tonåringar gäller en rad nya regler redan från oktober 2010.Minderåriga får inte själva inneha tobak. Innehav blir inte straffbart och förbudet ska inte övervakas av polisen, men finns som ett stöd för handledare i t ex skolor, ungdomsarbete och idrottsföreningar.Det är förbjudet för privatpersoner att skaffa eller sälja tobak till minderåriga eller att bjuda dem på tobak.

Handlare som säljer tobak till minderåriga kan få fängelsestraff på upp till sex månader, men huvudvikten läggs på sanktioner i form av indragna detaljhandelstillstånd. Sedan april 2009 gäller en lag om licensiering av tobakshandeln. Handlare måste söka tillstånd hos sin kommun. I Sverige räcker det med att handlarna anmäler sin försäljning till kommunen.

För butiksanställda fastställs en åldersgräns på 18 år för att få sälja tobak, om ingen äldre försäljare är närvarande.

För att minska utsattheten för passiv rökning införs skärpta och tydligare regler för offentliga tillställningar och i bostadsfastigheter. Bostadsbolag och bostadsrättsföreningar ska kunna förbjuda rökning även på gemensamma utomhusområden.

På läktare och under skyddstak för publik vid offentliga tillställningar ska ingen behöva byta plats på grund av andras rökning. Ordningsvakter har rätt att ingripa. Rökning kan tillåtas på områden varifrån rök inte når till de rökfria publikplatserna.

Serveringar är rökfria, men har rätt att installera separata rökrum.Ansvariga för serveringar, kommunikationsmedel, bostadsbolag och bostadsrättsföreningar har rätt att avvisa personer som bryter mot rökförbud, t ex på ett rökfritt utomhusområde i ett bostadskvarter.

När exponeringsförbud för tobak införts i januari 2012 ska det i butikerna finnas en katalog över tillgängliga tobaksvaror och kunderna ska också få ta med sig en tryckt prislista. De renodlade tobaksbutiker som undantas från dold försäljning får inte ha några varor placerade så att de är synliga utifrån.
Carl-Olof Rydén
Publicerat 23 mars 2011
Källa: www.finlex.fi

Läs vidare