Tankesmedjan Tobaksfakta, som nyligen startat ett samarbetsprojekt för att slå bättre vakt om barns rättigheter när det gäller tobaksfrågan, tar med intresse del av de nya riktlinjerna. De täcker ett brett spektrum av viktiga frågor, exempelvis förbud mot barnarbete, rimliga arbetsvillkor för unga och föräldrar, barnsäkra varor och tjänster, stöd till barn i katastrofer och etisk marknadsföring.

– Jag uppmanar samtliga av världens företagsledare att verkligen ta till sig innebörden i Barnrättsprinciperna. När det gäller barn måste vi alla göra mer, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i ett uttalande.

Framtagandet av Barnrättsprinciperna har föregåtts av en lång process med konsultationer i 20 länder där olika aktörer har bidragit. Över 600 företag, myndigheter, organisationer, fackföreningar – och inte minst barn och unga har fått komma till tals. Sammanlagt har flera tusen individer deltagit i processen.

– Företag har en unik möjlighet att påverka de samhällen där de är verksamma, men det är viktigt med samarbete. Med ledning av de nya barnrättsprinciperna kan stater, organisationer och företag tillsammans åstadkomma en verkligt positiv utveckling för barns rättigheter runt om i världen, säger Véronique Lönnerblad på Unicef Sverige.

Här kan du ladda ned rapporten som pdf

Läs vidare