Vartannat år görs en nationell tobaksvaneundersökning bland skolelever i Kanada. Under perioden november 2012-juni 2013 deltog 47 203 studenter i 450 skolor i studien. Ungdomarna som deltar går i klass 9-12, d.v.s. motsvarande gymnasiet.

18 procent hade använt någon form av tobak de senaste 30 dagarna och 12 procent hade rökt. Av dem som använt tobak hade 50 procent (53 procent av pojkarna och 46 procent av flickorna) använt smaksatta produkter. Precis som i Sverige finns det i Kanada snus, tuggtobak och vattenpipstobak med smak av exempelvis choklad, mint och olika frukter och bär. Lagen förbjuder alla smaker utom mint i cigaretter och cigarrer som väger mindre än 1,4 gram, men finns i cigaretter och cigarrer som väger mer.

Analysen som visar hur populära de smaksatta tobaksprodukterna är bland ungdomar leder till att The Canadian Cancer Society krver ett förbud mot smaktillsatser i tobak.

– Vi är mycket oroade för att frukt- och godissmakande tobak gör det lättare för ungdomar att bli tobaksberoende. Ny lagstiftning behövs snarast, säger Rob Cunningham, kanadensisk expert på tobaksprevention.

Studien och diskussionen i Kanada är intressant ur ett svenskt perspektiv med tanke på hur vår tobaksmarknad ser ut och på kommande lagstiftning. EU:s nya tobaksproduktdirektiv förbjuder det som kallas karaktäristiska smaker i tobak. En statlig utredning har i uppdrag att föreslå vilka lagändringar som behövs i Sverige för att vi ska leva upp till det nya direktivet, bland annat på den punkten.

Vi kommer alltså att få förbud mot smaktillsatser i cigaretter. Tobaksproduktdirektivets regler om smaktillsatser omfattar dock inte snuset, som är förbjudet överallt i EU utom i Sverige. Sverige har fått eget ansvar för regleringen av snus. Frågan är nu hur regering och riksdag kommer att hantera det ansvaret – kommer vi att få en reglering av smaktillsatser även i snus? Även den frågan ska den statliga utredningen fundera över. Betänkandet ska lämnas senast 1 september 2015.

Här är analysen av ungdomars användning av smaksatt tobak i Kanada.

Läs vidare