Röstas förslaget igenom ska den nya lagen börja gälla i maj nästa år, samtidigt som EU:s tobaksproduktdirektiv träder i kraft med bl a bestämmelsen om obligatoriska varningsbilder på cigarettpaketen och att varningarna ska täcka 65 procent av paketens båda storsidor.

Den mer långtgående engelska lagen kommer att gälla hela Storbritannien, där riksdelarna Skottland, Wales och Nordirland varit beredda att självständigt införa standardiserade paket, men gett parlamentet i London mandat att lagstifta även för dem. Formellt måste de ändå bekräfta att de godkänner den nya lagen för att den ska gälla för dem.

Omröstningen i det engelska parlamentet blir fri, så att varje ledamot kan rösta efter personlig övertygelse.

Frågan om standardiserade paket har länge varit aktuell i Storbritannien, men drabbats av bakslag några gånger. År 2013 föreföll den konservative premiärministern David Cameron, efter en intensiv lobbyverksamhet från tobaksindustrin, skrota planerna med motiveringen att mer bevis för nyttan av standardiserade paket behövdes.

En oberoende expert tillsattes för att gå igenom befintliga vetenskapliga studier om effekterna av standardiserade förpackningar. Det blev den välrenommerade barnläkaren och forskaren Cyril Chantler som fick uppdraget.

Hans rapport blev klar under våren 2014. Då hade han självständigt prövat slutsatserna i 37 forskningsstudier och funnit det vetenskapligt styrkt att standardiserade paket är mindre lockande än vanliga cigarettpaket och att det därför är troligt att de påverkar konsumenterna och leder till minskad rökning och att färre barn börjar röka.

Chantler konstaterade också att det saknas övertygande bevis för att standardiserade paket skulle leda till ökad cigarettsmuggling.

Folkhälsominister Jane Ellison meddelade efter Chantlers rapport att förslaget om standardiserade paket skulle gå ut på en kort allmän remiss. Den resulterade i en klar majoritet för standardiserade paket.

Efter det har förberedelserna för ett lagförslag gått vidare, men nyvalet i maj i år har väckt farhågor bland hälsofrämjare att lagförslaget inte skulle nå det sittande parlamentet i tid för en omröstning före valet. Det hade kunnat leda till en kraftig försening eller till att det inte blev något alls.

När Jane Ellison presenterades lagförslaget sa hon:

– Vi har efter noggrant övervägande av tobakens hälsoeffekter med årligen 80 000 döda i tobaksrelaterade sjukdomar i Storbritannien funnit att lagen om standardiserade förpackningar är en fullt berättigad reaktion.

Beslutet från engelska hälsodepartementet

Cyril Chantlers rapport

Läs vidare