Effekten blev större i Storbritannien än i Norge, där man behöll text- och bildvarningar samma storlek som tidigare. I Storbritannien, där storleken på hälsovarningarna ökade i samband med att de standardiserade förpackningarna infördes, fick varningarna större effekt.

Läs mer här

Läs vidare