– Påverkan på folkhälsan är enorm. Det är glädjande att veta att denna insats också kommer att fortsätta att få stor inverkan på framtida generations hälsa, säger Harpal Kumar, generalsekreterare hos Cancer Research UK, som genomfört undersökningen.

I juli 2007 (två år senare än Sverige) införde England som den sista av de fyra brittiska nationerna rökfria serveringsmiljöer. Skottland var först i mars 2006, följt av Wales och Nordirland, båda i april 2006.

Sedan lagändringen har andelen rökare i Storbritannien stadigt minskat och är nu nere på 16,1 procent. Andelen 16-24-åringar som röker har fallit till 17 procent från 26 procent 2007.

I samband med tioårsdagen har Cancer Research UK undersökt inställningen hos 4 300 invånare i Storbritannien. 88 procent anser att rökfria serveringsmiljöer är bra.

Den fördel som de flesta (två tredjedelar) pekar på är att kläderna inte luktar rök efter att man varit på lokal och att restauranger och pubar nu är mer familjevänliga.

Nästan sex av 10 (57 procent) är överens om att serveringspersonalens hälsa har förbättrats, och nästan fyra av 10 (38 procent) säger att deras egen hälsa har gynnats av minskad exponering för andras rök.

20 procent av rökarna säger att förbudet har hjälpt dem att minska antalet cigaretter de röker, och 14 procent av ex-rökarna anser att förbudet hjälpt dem att sluta helt och hållet.

Nästan fyra av 10 (38 procent) personer i hela Storbritannien anser att förbudet också hjälper till att skydda nästa generation från att börja röka.

Förutom rökfrilagar har andra åtgärder införts i Storbritannien för att minska rökningen under de senaste tio åren. Detta inkluderar höjda skatter,exponeringsförbud för tobak i butikerna, förbud mot cigarettautomater och – senast – standardiserade tobaksförpackningar.

Cancer Research UK uppmanar nu regeringen att presentera en plan för hur framstegen ska kunna upprätthållas och fortsätta.

– Endast genom att bygga på framgången med förbudet kommer Storbritannien att nå målet att minska rökning till fem procent över alla socioekonomiska grupper före 2035, säger Harpal Kumar, Cancer Research UK.

– Jobbet är långt ifrån klart när vi fortfarande har mer än åtta miljoner rökare i Storbritannien och tiotusentals barn tar upp den dödliga rökningen varje år.

Läs vidare