Snusare har cirka 25 procent färre spermier jämfört med män som inte snusar, enligt studien, som omfattar 613 män varav 112 var snusare.

Syftet med studien var att undersöka om snusning påverkar faktorer kopplade till mannens förmåga att bli förälder.

Eftersom studien är en tvärsnittsstudie går det inte att säkert avgöra om det finns ett orsakssamband mellan snusning och färre spermier. Det kan finnas andra faktorer som påverkar resultatet men som inte studerats, enligt pressmeddelandet från Skånes universitetssjukhus.

 

Läs vidare