Snus och vattenpipetobak med godis- och fruktliknande smaker lockar många ungdomar. Forskarna bakom den aktuella studien ville ta reda på om detta i förlängningen kan leda till att fler unga börjar röka vanliga cigaretter.

Samir Soneji, Geisel School of Medicine at Dartmouth College, Lebanon, och hans medarbetare gjorde sin undersökning i två omgångar. Mellan oktober 2010 och juni 2011 fick omkring 2 500 ungdomar i åldrarna 15-23 år rapportera om sina eventuella tobakserfarenheter. Två år senare gjordes en uppföljning.

1 596 personer deltog i båda omgångarna. Av dessa ungdomar hade 1 048 aldrig rökt cigaretter vid studiens start. 71 av dem som inte rökt cigaretter hade däremot rökt vattenpipa och 20 hade snusat. Vid uppföljningen efter två år var det betydligt vanligare bland vattenpiperökarna och snusarna att röka cigaretter än bland de ungdomar som vid studiestarten inte använt någon tobak.

Av dem som snusade men inte rökte cigaretter vid studiens start hade 55 procent börjat röka cigaretter. Det ska jämföras med att 20,5 procent av dem som inte snusat hade börjat röka.

När det gäller vattenpipa var motsvarande siffror 39 respektive 19,9 procent.

Forskarna framhåller att deras resultat visar att snusande och vattenpiperökning ökar risken för att ungdomar ska börja röka och att det därför är viktigt att lagstiftningen kring snus och vattenpipetobak skärps.

Läs vidare