FDA har infört bestämmelser om att vissa tobaksvaror kan få säljas enligt speciella regler, som mindre hälsofarliga. Swedish Match har ansökt om att få sälja snus i USA enligt dessa regler och därmed få ta bort vissa varningar från förpackningarna, samt skriva ut på förpackningarna att snus är mindre farligt än cigaretter.

FDA säger nu nej till denna ansökan. Ett av argumenten är att en varning som företaget vill ta bort, faktiskt stämmer.Snus kommer att fortsätta att säljas enligt gällande bestämmelser. Dock skriver FDA att det finns möjligheter för bolaget att göra ändringar i vissa delar av sin ansökan och då kunna få en förnyad bedömning.

Läs vidare