Skottland var år 2006 först ut i Storbritannien med att förbjuda cigarettrökning på serveringsställen och andra allmänna platser. Beslutet var kontroversiellt. Enligt kritikerna skulle åtgärden endast ha en marginell effekt på den allmänna folkhälsan.

Forskare vid University of Glasgow visar nu att kritikerna hade fel. De har samlat information om alla för tidigt födda barn och barn med låg födelsevikt mellan januari 1996 och december 2009. Studien visar att drygt 25 procent av de gravida kvinnorna rökte före förbudet, efter förbudet sjönk siffran till knappt 19 procent.

Antalet för tidigt födda barn sjönk med över tio procent och antalet barn med låg födelsevikt med fem procent. Nedgången syntes både hos kvinnor som hade rökt och kvinnor som aldrig hade rökt. Något som, enligt forskarna, visar på förbudets positiva effekt även för passiva rökare.

Här är en länk till artikeln om studien i tidskriften PLoS Medicine.

Läs vidare