• Höjt minimipris på tobak.
  • Färre tobaksbutiker.
  • Höjd licensavgift för tobaksförsäljare.
  • Licenskrav för att få sälja e-cigaretter.
  • Krav på att alla större hyresvärdar måste ha en tobakspolicy för sina fastigheter.
  • Rökförbud och förbud mot e-cigarettanvändning i gemensamma utrymmen i bostadshus med fler än två lägenheter.
  • Förbud mot tobaksförsäljning på apotek.

Trots att de senaste årens tobaksförebyggande insatser i New York haft god effekt och rökningen minskar, är det fortfarande nära en miljon New York-bor som röker. Hälsomyndigheterna vill minska antalet rökare med 200 000 fram till år 2020 och har därför lanserat sju nya lagar som borgmästaren undertecknat.

En av de viktigaste är att göra tobaken dyrare genom att höja det lagstadgade minimipriset på cigaretter. En nyhet är också att minimipris införs även för andra tobaksprodukter som snus och cigarrer.

Staden kommer också att halvera antalet försäljningsställen för tobak genom att inte utfärda några nya licenser för tobaksförsäljning förrän antalet butiker minskat med hälften. Det blir också dyrare att ansöka om licens och licenskrav införs även för att sälja e-cigaretter.

Ett par av de nya lagarna tar sikte på rökning i flerbostadshus. Hyresvärdar måste införa policies om tobaksanvänding i fastigheterna och det blir förbjudet att röka i trapphus och andra gemensamma lokaler i flerbostadshus med tre lägenheter eller fler.

Ytterligare en ny lag förbjuder försäljning av tobak och e-cigaretter på apotek. I dag är det över 550 apotek i New York som säljer tobak.

– Apotek är till för hälsan och ska inte sälja dödliga konsumentprodukter, sade borgmästare de Blasio vid en presskonferens.

Läs vidare