Moderator är Marianne Rundström, journalist och tidigare nyhetsankare på SVT. Deltagare i diskussionen kommer från Riksdagens politiska partier.

DigiDalen är en digital mötesplats där vi diskuterar aktuella tobakspolitiska frågor.
Välkommen att anmäla dig via epost till: info@ymtkansli.org

Obs! Vi förutsätter att du inte har någon koppling till tobaksindustrin, vilket enligt artikel 5.3 i Tobakskonventionen innebär att du inte har tillträde till detta möte.

Läs programmet

 

Läs vidare