Det handlar om det lilla rhinoviruset, mest känt som förkylningsvirus, men även den vanligaste orsaken till astmaförsämringar. De australiska forskarna ville undersöka om en bara kortvarig exponering för tobaksrök kan påverka försvaret mot rhinovirus i luftvägarna.

Studien gjordes med hjälp av odlade celler från slemhinnan i mänskliga luftrör. Cellerna utsattes för extrakt från cigarettrök under 30 minuter. Sedan infekterades cellerna med rhinovirus. Forskarna mätte hur mycket försvarsämnen (cytokiner) cellerna då producerade och hur snabbt viruset förökade sig.

Resultatet visade att cigarettröksextraktet minskade cellernas produktion av försvarsämnen, vilket gjorde att viruset förökade sig snabbare. Ju högre koncentration rökextraktet hade, desto större var dessa effekter. Det mest koncentrerade extraktet minskade försvarsämnena med 79 procent vilket gjorde att virusmängden blev tre gånger högre.

Intressant nog kvarstod de här effekterna även om det gick 24 timmar mellan rökexponeringen och att cellerna infekterades med virus. Forskarna drar slutsatsen att en enstaka exponering för cigarettrök under 30 minuter har en långvarig påverkan på cellernas virusförsvar och att det kan vara bland annat detta som gör att barn blir sjuka av passiv rökning.

Studien har publicerats av den vetenskapliga tidskriften Toxicology in Vitro.

Läs vidare