Den viktigaste riskfaktorn för lungcancer är rökning och de flesta som drabbas av denna cancerform röker eller har gjort det tidigare. Tidigare forskning har samtidigt visat att många som får en lungcancerdiagnos, fortsätter att röka. En orsak skulle kunna vara att dessa personer tror att det är för sent att sluta, att det inte gör någon skillnad när de redan insjuknad i lungcancer. Den nya studien, som publicerats av tidskriften Journal of Thoracic Oncology, visar att den uppfattningen inte stämmer. Lungcancerpatienter som slutar röka strax före eller efter diagnosen har klara överlevnadsfördelar jämfört med patienter som fortsätter att röka.

250 lungcancerpatienter vid Roswell Park Cancer Institute deltog i studien. De erbjöds telefonbaserat avvänjningsstöd och följdes upp. 121 av patienterna slutade röka, övriga fortsatte.

Bland dem som slutade var medianöverlevnaden cirka tio månader längre (28 månader jämfört med 18).

– Att erbjuda ett väl strukturerat och lättillgängligt avvänjningsstöd är viktigt för att förbättra patienternas överlevnad och livskvalitet, säger forskaren Mary Reid, som ledde studien.

Läs vidare