– De skadliga effekterna av rökning på fostrets andningssystem verkar kunna börja kanske redan innan kvinnan förstår att hon är gravid, säger läkaren och forskaren Åsa Neuman, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Solna, i ett pressmeddelande.

Studien har publicerats online i tidskriften American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Tidigare forskning har visat att risken för barnastma ökar om mamman röker under graviditeten och spädbarnsåldern, men det har varit svårt att särskilja effekterna av rökning fore och efter barnets födelse. I den nya studien analyserades uppgifter om 21600 barn i åtta årskullar i länder i Europa.
Bland barnen fanns 735 vars mammor rökte enbart under graviditeten och inte senare. När dessa barn nådde förskoleåldern (4-6 år) var det vanligare bland dem än bland jämnåriga i stort med pip i bröstet och astma. Närmare analys visade att det specifikt var rökning under graviditetens första tredjedel som ökade risken för luftvägssjukdom hos barnen senare i livet. Det fanns också ett tydligt dos-responssamband – ju mer mamman hade rökt i början av graviditeten, desto större var barnets astmarisk.
Rökning i slutet av graviditeten eller när barnet var nyfött, gav i denna studie ingen ökning av astmarisken i förskoleåldern.
Här kan du läsa studien.

Läs vidare