Det är barn- och ungdomsministern James Reilly som tillkännagett de nya villkoren för statsbidrag till lekplatser.

– Regeringens mål är att minska rökningen i alla åldrar, säger Reilly till tidningen The Irish Independent, men framför allt krävs en politik som leder till att barn och ungdomar upplever rökning som något onormalt.

– En del i den politiken är att vi i fortsättningen ger statliga bidrag enbart för lekplatser som garanteras vara helt rökfria.

Rökförbud på irländska lekplatser är frivilligt, men flera kommuner har infört förbud, och ett antal lokala myndigheter har ansökt om anslag och garanterat rökfritt.

Tunga skäl för rökfria lekplatser är, förutom de risker som passiv rökning innebär, att barnen inte behöver se vuxna förebilder röka och att man slipper giftiga cigarettfimpar på marken.

Beslutet om de villkorade anslagen till lekplatser är det första som James Reilly fattat i egenskap av barn- och ungdomsminister som han är från och med 11 juli i år. Fram till dess var han hälsominister. En post som han innehade från 2011.

Under den tiden bidrog han starkt till att Irland blivit ett av världens ledande länder i kampen mot tobaksbruket, bl a är Irland tvåa, efter Australien, med att införa standardiserade, neutrala, cigarettpaket.

Reilly behåller som barn- och ungdomsminister ansvaret för den irländska tobakspolitiken. Han är mycket tydlig med budskapet att tobaksindustrin med avancerade metoder inriktar sig på att locka barn och ungdomar att börja använda tobak.

Målet är ett tobaksfritt Irland, med färre än fem procent rökare, år 2025.

Källa: The Irish Independent

Läs vidare