Det berör 940 000 fastigheter över hela USA. Utöver dessa har 228 000 blivit rökfria tack vare lokala initiativ, i t ex Boston, New York och Los Angeles. Men nu handlar det om en federal lag som gäller all public housing.

Public housing är hyreshus som subventioneras av samhället och administreras av kommunala organ.

– Vi är skyldiga att skydda de boende i public housing för de hälsofarliga effekterna av passiv rökning, särskilt barnen och de äldre, säger bostadsministern Julián Castro i ett pressmeddelande.

– Om den nya lagen förverkligas kan hälsan förbättras för 760 000 barn. Den leder dessutom till årliga besparingar på 153 miljoner dollar tack vare lägre kostnader för hälsovård, minskad brandrisk, reparationer, underhåll och städning.

Enligt lagförslaget förbjuds all rökning i hela fastigheterna, såväl i gemensamma utrymmen som i lägenheterna. Rökning förbjuds också utomhus upp till 25 fot (cirka åtta meter) från fastigheten. Brott mot rökförbudet bedöms på samma sätt som störande ljud och liknande.

Det nya lagförslaget är öppet för allmän konsultation under 60 dagar. Om lagen antas efter det börjar den gälla 18 månader efter det slutgiltiga beslutet.

Allmänheten har nu möjlighet att per brev eller e-post meddela vad man anser om förslaget.

Bostadsdepartementet

Läs vidare