Det här framgår av en sammanvägd analys av 58 internationella forskningsstudier. Analysen har gjorts av forskare i England och publicerats i den vetenskapliga tidskriften Thorax.

Att både mamma och pappa röker är det som medför allra störst ökning av rökrisken för tonåringen – risken ökar med faktorn 2,73 visar forskarnas analys. Att ha ett rökande syskon ökar rökrisken med faktorn 2,3 och en rökande mamma med nästan lika mycket – 2,19. Om bara pappan röker är riskökningen 1,66.

Här är en länk till tidskriftens sammanfattning av analysen.

Tilläggas ska kanske att forskning också har visat att även rökande föräldrar genom tydlig gränssättning kan påverka sina barn att låta bli tobak.

Läs vidare